Alcotec 24 Mega Klar Finings

Super fast finings

Alcotec 24 Mega Klar is a two-component fining agent for wine or turbo yeast wash. It will normally clear anything in 24 hours although some particularly difficult turbo yeast washes such as those from Alcotec 24, may require 48 hours. The consumer pack comes in a dual sachet with total weight of 260g which will clear 100L. Alcotec 24 Turbo Klar is also available in jerrycans, drums or IBC's for use in the industry.

АлкоТек 24 Турбо Oсветление

очищает в 24-48 часов. Упакован в специальном пакете для 100л к более удобному использованю . Для вин или турбо дрожжи.

Alcotec 24 Mega Klarowanie

do klarowania nastawów w 24-48 godz. Opakowanie na 100L dla win oraz turbo drożdży.

Alcotec 24 Mega Klar

Är ett 2-komponents klarningsmedel för vin eller mäsk. Klarnar normalt mäsken på 24 timmar även om vissa "svåra" jäsningar som t ex med Alcotec 24, kan ta en dag extra. Produkten kommer i en dubbelpack med total vikt 260g, tillräckligt för 25L. Finns även i dunk, fat eller IBC för industriellt bruk.


Sun Jan 31, 2016

Alcotec 24 Mega Klar Finings

More products

Alcotec Classic 48 Turbo Yeast

Alcotec Classic 48 Turbo Yeast

Alcotec Classic Range

Alcotec Classic 24 Turbo Yeast

Alcotec Classic 24 Turbo Yeast

Alcotec Classic Range

Alcotec Classic T3 Turbo Yeast

Alcotec Classic T3 Turbo Yeast

Alcotec Classic Range

Top