Alcotec Whisky Yeast

Whisky distilling

Alcotec Single Strain Whisky Yeast contains a glucoamylase enzyme for handling the dextrins produced when you use grains or molasses as raw material. For grains, you also need to pre-treat the wash with Alcotec Alpha Amylase enzyme. This product is similar to the Alcotec Whisky Turbo which is faster due to a higher dose of both yeast and nutrition. Comes in a 23g sachet, sufficient for 25L.

дрожжи АлкоТек Виски

АлкоТек Whisky дрожжи .....

Drożdże Alcotec Whisky

Drożdże Alcotec Whisky .....

Alcotec Whiskyjäst

Speciellt framtagen för att framhäva maltsmaken efter destillation. Jästen innehåller även ett glucoamylas-enzym för nerbrytning av dextriner som är en restprodukt från malt i receptet. För rena maltrecept behöver man också behandla malten under hög värme före jäsning med Alcotec Alpha Amylas Enzym. Alcotec Whiskyjäst kommer i en 23g påse, tillräcklig för jäsning av 25L.


Sun Jan 31, 2016

Alcotec Whisky Yeast

More products

Alcotec Classic 48 Turbo Yeast

Alcotec Classic 48 Turbo Yeast

Alcotec Classic Range

Alcotec Classic 24 Turbo Yeast

Alcotec Classic 24 Turbo Yeast

Alcotec Classic Range

Alcotec Classic T3 Turbo Yeast

Alcotec Classic T3 Turbo Yeast

Alcotec Classic Range

Top